เสียงสะท้อนจากลูกค้า

Very fast editing
27/10/2558 6:24:34

#144425 ( Proofreading & Editing - Essay - British English )

กมลพ... จ่ายเพียง 1,330 บาท


Very fast reviewing and editing
25/10/2558 21:19:20

#729542 ( Proofreading & Editing - Letter of recommendation - British English )

กมลพ... จ่ายเพียง 627 บาท


Excellent job! Thank you.
14/10/2558 13:34:40

#675721 ( Proofreading - Letter of recommendation - American English )

Tung... จ่ายเพียง 293 บาท


ใช้คำศัพท์ได้สวยงามและเหมาะสม และตรงต่อเวลา
29/9/2558 18:13:33

#982352 ( Proofreading & Editing - Report - American English )

ดารณ... จ่ายเพียง 503 บาท


Thank you very much.
28/9/2558 16:29:38

#949375 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

รณฤท... จ่ายเพียง 721 บาท


thank you. today i submitted again
26/9/2558 0:31:30

#352974 ( Proofreading - Article - British English )

auiz... จ่ายเพียง 547 บาท


Very good. Thank you.
2/9/2558 20:35:11

#342759 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

รณฤท... จ่ายเพียง 554 บาท


Great job. Thanks.
31/8/2558 10:41:14

#713256 ( Proofreading & Editing - Thesis - British English )

tarn... จ่ายเพียง 2,410 บาท


Thank you very much.
31/8/2558 10:38:45

#947752 ( Proofreading & Editing - Thesis - American English )

apfa... จ่ายเพียง 4,284 บาท


thank you so much for revises
27/8/2558 14:13:06

#157439 ( Proofreading - Article - British English )

auiz... จ่ายเพียง 197 บาท


Best improve เยี่ยมครับ ลดเวลาการทำงาน และ ช่วยแก้ในยามเร่งด่วนได้
15/8/2558 13:29:45

#261469 ( Proofreading & Editing - Thesis - British English )

arce... จ่ายเพียง 5,472 บาท


very well Thank you very much
10/8/2558 10:04:32

#436364 ( Rewriting - Letter of recommendation - British English )

Bj L... จ่ายเพียง 616 บาท


Good job. Flawless and on time.
16/7/2558 20:03:22

#183921 ( Rewriting - Article - American English )

Andy... จ่ายเพียง 852 บาท


Awesome
13/7/2558 23:23:15

#534625 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - American English )

Vera... จ่ายเพียง 749 บาท


Great working!
7/7/2558 21:52:04

#329159 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

อังก... จ่ายเพียง 2,897 บาท


ชำระผ่าน Paypal

ทำไมต้องใช้บริการกับเรา

  • ประเมินราคาได้เองทันที
  • พร้อมรับงาน 24 ชั่วโมง
  • สามารถแก้ไขให้จนกว่าจะถูกต้อง
  • ระบบติดตามความก้าวหน้า
  • เราใช้คนตรวจ 100%
  • เรายินดีคืนเงินเต็มจำนวน
  • สามารถรับรองเอกสาร
  • มีทีมงานช่วยเหลือติดตาม