เสียงสะท้อนจากลูกค้า

Great Work!, the auditor also gives me a suggestion on how to further improve my resume
22/1/2565 19:34:42

#GF319713 ( Rewriting - Etc. - American English )

... จ่ายเพียง 814 บาท


Good.
21/1/2565 7:51:38

#GF546585 ( Proofreading & Editing - Article - British English )

kcha... จ่ายเพียง 213 บาท


Thank you
18/1/2565 15:56:15

#GF241417 ( Proofreading - Research paper - American English )

pimc... จ่ายเพียง 3,327 บาท


Thank you George.
17/1/2565 22:46:17

#GF283187 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

nuja... จ่ายเพียง 3,908 บาท


Thank you
14/1/2565 22:38:14

#GF275449 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

Grit... จ่ายเพียง 3,737 บาท


Perfect !
6/1/2565 21:36:46

#GF375363 ( Proofreading & Editing - Thesis - American English )

chan... จ่ายเพียง 233 บาท


My work is proofed by the great work of the editor. Thank you so much.
5/1/2565 20:04:30

#GF668995 ( Proofreading - Article - American English )

... จ่ายเพียง 121 บาท


Thank you very much
29/12/2564 21:23:15

#GF392647 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

arm_... จ่ายเพียง 4,083 บาท


Perfect
27/12/2564 8:41:49

#GF961394 ( Rewriting - Essay - American English )

bunl... จ่ายเพียง 4,252 บาท


Thank you
15/12/2564 15:53:15

#GF422119 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

Grit... จ่ายเพียง 3,079 บาท


Thank you for a wonderful revised version.
12/12/2564 23:18:40

#GF489737 ( Proofreading - Thesis - American English )

Ponc... จ่ายเพียง 563 บาท


Thank you very much
12/12/2564 20:02:25

#GF626694 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

Tati... จ่ายเพียง 591 บาท


Dear David It is very nice and fast. Thank you very much.
9/12/2564 9:40:04

#GF657252 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

aura... จ่ายเพียง 3,147 บาท


Thank you so much
7/12/2564 6:32:11

#GF364938 ( Proofreading & Editing - Article - American English )

kook... จ่ายเพียง 4,294 บาท


Perfect work
6/12/2564 11:59:08

#GF112995 ( Proofreading & Editing - Thesis - American English )

Tati... จ่ายเพียง 4,176 บาท


ชำระผ่าน Paypal

ทำไมต้องใช้บริการกับเรา

  • ประเมินราคาได้เองทันที
  • พร้อมรับงาน 24 ชั่วโมง
  • สามารถแก้ไขให้จนกว่าจะถูกต้อง
  • ระบบติดตามความก้าวหน้า
  • เราใช้คนตรวจ 100%
  • เรายินดีคืนเงินเต็มจำนวน
  • สามารถรับรองเอกสาร
  • มีทีมงานช่วยเหลือติดตาม