นโยบายและการรับประกัน

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy policy)

1. ข้อมูล ไฟล์งาน ของลูกค้าจะเป็นความลับ ลูกค้าท่านอื่น ไม่สามารถขอดู/เรียกดูงานของลูกค้าอีกคนได้ แต่ลูกค้ารายนั้นๆ สามารถที่จะเข้ามาค้นดูงานเก่าที่เคยสั่งดำเนินการได้

2. ข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่ อีเมล ของลูกค้าจะไม่มีการเผยแพร่ให้กับบุคคลที่สามอย่างเด็ดขาด เราถือว่าความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นที่เราต้องเคารพและยึดถือปฏิบัติสูงสุด

การรับประกัน (Guarantee)

1. ลูกค้าสามารถส่งงานคืนให้ทาง Proofreader/editor ได้ หากต้องการให้ตรวจซ้ำใหม่อีกครั้ง หรือในกรณีที่ลูกค้ามีข้อสงสัยในบางจุด อาจจะสอบถามให้ตรวจสอบในจุดนั้นๆ ได้เลย

2. เมื่อลูกค้าสามารถพิสูจน์ได้ว่า งานที่ได้รับกลับคืนนั้นไม่เป็นที่น่าพอใจ และสามารถพิสูจน์ให้เราทราบได้ว่า Proofreader/editor ตรวจสอบได้ยังไม่ดีพอ สามารถจะส่งคำร้องเพื่อชี้แจงรายละเอียดและขอคืนเงินได้ ทั้งนี้ ต้องแจ้งภายใน 3 วันหลังจากที่ Proofreader/editor ส่งงานให้แล้ว

การตรวจสอบผู้ดำเนินการ

1. ลูกค้าสามารถประเมินผลการทำงานโดยแบ่งเป็นระดับ (1-3 ดาว) ทุกครั้งหลังจากที่ได้รับงานจาก นอกจากนี้ ยังสามารถแสดงความคิดเห็น ติดชอบ หรือขอบคุณไปยัง Proofreader/editor ได้ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาฝีมือ และส่งผลต่อระดับความเป็นมืออาชีพของผู้ดำเนินการด้วย

2. ลูกค้าสามารถตรวจสอบ Profile ของ Proofreader/editor ได้ว่าสำเร็จการศึกษาจากที่ไหน มีประสบการณ์ทำงานอย่างไรบ้าง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสูงสุด

นอกจากสั่งซื้อผ่านระบบแล้ว ยังสามารถสั่งผ่านอีเมลได้ที่ proofread4sure@gmail.com
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามโทร 093-3974214

ตรวจสอบราคา

สั่งงานอย่างมั่นใจ ผ่านเสียงสะท้อนจากลูกค้าบางส่วนของเรา (Testimonial)

I really appreciate his help
27/7/2564 17:26:54

#GF847664 ( Proofreading & Editing - Report - American English )

... จ่ายเพียง 488 บาท


Thank you for your attentive editing and for giving such a perfect revised edition.
24/7/2564 10:54:35

#GF548837 ( Proofreading & Editing - Thesis - American English )

Ponc... จ่ายเพียง 4,462 บาท


Thank you for a revised edition. The editor works fast and gives very good and kind comments.
22/7/2564 13:27:28

#GF611464 ( Proofreading & Editing - Dissertation - American English )

Ponc... จ่ายเพียง 2,851 บาท


thanks
21/7/2564 11:45:43

#GF437983 ( Proofreading & Editing - Article - British English )

akem... จ่ายเพียง 5,074 บาท


Great! Thank you.
6/7/2564 22:31:07

#GF434875 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

Kris... จ่ายเพียง 433 บาท


Great! Thank you.
7/7/2564 0:06:47

#GF916199 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

Kris... จ่ายเพียง 349 บาท


Thank you.
7/7/2564 17:21:26

#GF514678 ( Proofreading & Editing - Article - British English )

Chai... จ่ายเพียง 3,794 บาท


Thank your very much.
2/7/2564 12:21:40

#GF763273 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

รณฤท... จ่ายเพียง 1,626 บาท


Thank you so much for great editing and comments
1/7/2564 7:21:59

#GF842542 ( Proofreading & Editing - Article - American English )

... จ่ายเพียง 1,672 บาท


Thank you
30/6/2564 10:09:23

#GF558226 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

Wara... จ่ายเพียง 5,338 บาท


Thank you for your kind help and constructive comment.
30/6/2564 9:48:29

#GF679275 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

Wari... จ่ายเพียง 8,907 บาท


Great editor to edit and proofread!!
22/6/2564 6:42:49

#GF888978 ( Proofreading & Editing - Article - American English )

... จ่ายเพียง 773 บาท


Thank you Roger. Your works are always fantastic.
23/6/2564 18:01:54

#GF715769 ( Proofreading - Thesis - British English )

Sabi... จ่ายเพียง 3,256 บาท


Thank you :)
18/6/2564 22:07:01

#GF871335 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

nuja... จ่ายเพียง 3,070 บาท


Good
18/6/2564 17:07:51

#GF926549 ( Proofreading & Editing - Thesis - British English )

kcha... จ่ายเพียง 348 บาท


Sorry for the delay to close the job.
21/6/2564 16:52:52

#GF622177 ( Proofreading & Editing - Etc. - American English )

... จ่ายเพียง 662 บาท


Thank you in advance for help. It is very good.
14/6/2564 6:32:40

#GF983456 ( Proofreading - Research paper - American English )

จันท... จ่ายเพียง 275 บาท


Thank you, your proofreading made my work more pretty nice:)
11/6/2564 20:26:27

#GF285742 ( Proofreading - Research paper - American English )

Rewa... จ่ายเพียง 3,120 บาท


I've found some mistakes but it's not a big issue. I've revised it.
14/6/2564 14:43:20

#GF715358 ( Proofreading & Editing - Thesis - British English )

Sabi... จ่ายเพียง 5,443 บาท


thank you
7/6/2564 13:36:55

#GF867995 ( Proofreading - Thesis - American English )

myse... จ่ายเพียง 5,788 บาท
นอกจากสั่งซื้อผ่านระบบแล้ว ยังสามารถสั่งผ่านอีเมลได้ที่ proofread4sure@gmail.com
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามโทร 093-3974214

ตรวจสอบราคา

ชำระผ่าน Paypal

ทำไมต้องใช้บริการกับเรา

  • ประเมินราคาได้เองทันที
  • พร้อมรับงาน 24 ชั่วโมง
  • สามารถแก้ไขให้จนกว่าจะถูกต้อง
  • ระบบติดตามความก้าวหน้า
  • เราใช้คนตรวจ 100%
  • เรายินดีคืนเงินเต็มจำนวน
  • สามารถรับรองเอกสาร
  • มีทีมงานช่วยเหลือติดตาม