เสียงสะท้อนจากลูกค้า

Good job. Flawless and on time.
16/7/2558 20:03:22

#183921 ( Rewriting - Article - American English )

Andy... จ่ายเพียง 852 บาท


Awesome
13/7/2558 23:23:15

#534625 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - American English )

Vera... จ่ายเพียง 749 บาท


Great working!
7/7/2558 21:52:04

#329159 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

อังก... จ่ายเพียง 2,897 บาท


Thank you so much
5/7/2558 15:52:06

#664892 ( Proofreading - Dissertation - British English )

dund... จ่ายเพียง 3,504 บาท


good
30/6/2558 8:50:38

#884853 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

khan... จ่ายเพียง 2,093 บาท


Love it
20/6/2558 20:23:17

#473782 ( Proofreading & Editing - Etc. - American English )

pani... จ่ายเพียง 210 บาท


Good but small revisions like proofreading not editing.
14/6/2558 19:58:23

#755322 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

pora... จ่ายเพียง 3,385 บาท


High quality of work. Over my expectation. Thanks.
22/5/2558 10:44:45

#182795 ( Proofreading - Research paper - American English )

dund... จ่ายเพียง 2,046 บาท


ชำระผ่าน Paypal

ทำไมต้องใช้บริการกับเรา

  • ประเมินราคาได้เองทันที
  • พร้อมรับงาน 24 ชั่วโมง
  • สามารถแก้ไขให้จนกว่าจะถูกต้อง
  • ระบบติดตามความก้าวหน้า
  • เราใช้คนตรวจ 100%
  • เรายินดีคืนเงินเต็มจำนวน
  • สามารถรับรองเอกสาร
  • มีทีมงานช่วยเหลือติดตาม