เสียงสะท้อนจากลูกค้า

Very good. Thank you.
2/9/2558 20:35:11

#342759 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

รณฤท... จ่ายเพียง 554 บาท


Great job. Thanks.
31/8/2558 10:41:14

#713256 ( Proofreading & Editing - Thesis - British English )

tarn... จ่ายเพียง 2,410 บาท


Thank you very much.
31/8/2558 10:38:45

#947752 ( Proofreading & Editing - Thesis - American English )

apfa... จ่ายเพียง 4,284 บาท


thank you so much for revises
27/8/2558 14:13:06

#157439 ( Proofreading - Article - British English )

auiz... จ่ายเพียง 197 บาท


Best improve เยี่ยมครับ ลดเวลาการทำงาน และ ช่วยแก้ในยามเร่งด่วนได้
15/8/2558 13:29:45

#261469 ( Proofreading & Editing - Thesis - British English )

arce... จ่ายเพียง 5,472 บาท


very well Thank you very much
10/8/2558 10:04:32

#436364 ( Rewriting - Letter of recommendation - British English )

Bj L... จ่ายเพียง 616 บาท


Good job. Flawless and on time.
16/7/2558 20:03:22

#183921 ( Rewriting - Article - American English )

Andy... จ่ายเพียง 852 บาท


Awesome
13/7/2558 23:23:15

#534625 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - American English )

Vera... จ่ายเพียง 749 บาท


Great working!
7/7/2558 21:52:04

#329159 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

อังก... จ่ายเพียง 2,897 บาท


Thank you so much
5/7/2558 15:52:06

#664892 ( Proofreading - Dissertation - British English )

dund... จ่ายเพียง 3,504 บาท


good
30/6/2558 8:50:38

#884853 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

khan... จ่ายเพียง 2,093 บาท


Love it
20/6/2558 20:23:17

#473782 ( Proofreading & Editing - Etc. - American English )

pani... จ่ายเพียง 210 บาท


Good but small revisions like proofreading not editing.
14/6/2558 19:58:23

#755322 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

pora... จ่ายเพียง 3,385 บาท


High quality of work. Over my expectation. Thanks.
22/5/2558 10:44:45

#182795 ( Proofreading - Research paper - American English )

dund... จ่ายเพียง 2,046 บาท


ชำระผ่าน Paypal

ทำไมต้องใช้บริการกับเรา

  • ประเมินราคาได้เองทันที
  • พร้อมรับงาน 24 ชั่วโมง
  • สามารถแก้ไขให้จนกว่าจะถูกต้อง
  • ระบบติดตามความก้าวหน้า
  • เราใช้คนตรวจ 100%
  • เรายินดีคืนเงินเต็มจำนวน
  • สามารถรับรองเอกสาร
  • มีทีมงานช่วยเหลือติดตาม