เสียงสะท้อนจากลูกค้า

Thank you
12/4/2565 22:42:14

#GF896824 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

Grit... จ่ายเพียง 3,044 บาท


Thank you. I greatly appreciate your effort.
6/4/2565 15:22:17

#GF281524 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

sawi... จ่ายเพียง 2,851 บาท


thank you so much, It was a very fast and high quality job.
3/4/2565 23:08:07

#GF923621 ( Proofreading & Editing - Letter of recommendation - British English )

kano... จ่ายเพียง 586 บาท


thank you so much, It was a very fast and high quality job.
3/4/2565 23:07:44

#GF747142 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - British English )

kano... จ่ายเพียง 649 บาท


งานมีคุณภาพ รวดเร็วตรงเวลาครับ
3/4/2565 10:08:45

#GF154692 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

... จ่ายเพียง 2,435 บาท


Done. Thank you very much. I'm satisfied. You doing your job very quickly.
29/3/2565 11:44:00

#GF294472 ( Proofreading - Thesis - American English )

6111... จ่ายเพียง 2,497 บาท


Thank you for your correction and rapid replies
25/3/2565 17:20:22

#GF591122 ( Proofreading & Editing - Article - American English )

อัศน... จ่ายเพียง 1,766 บาท


This work is greatly appreciated. Thank you very much for taking the time and effort to do this.
24/3/2565 23:10:02

#GF328151 ( Proofreading & Editing - Article - American English )

... จ่ายเพียง 3,039 บาท


Great.
22/3/2565 22:14:16

#GF417818 ( Proofreading & Editing - Article - British English )

kcha... จ่ายเพียง 142 บาท


Thank you
20/3/2565 18:46:35

#GF457656 ( Proofreading & Editing - Thesis - American English )

prae... จ่ายเพียง 204 บาท


Great.
20/3/2565 15:52:06

#GF217599 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

kcha... จ่ายเพียง 332 บาท


Good Job!
17/3/2565 22:38:57

#GF142423 ( Rewriting - Etc. - American English )

... จ่ายเพียง 252 บาท


Great proofreader
16/3/2565 19:59:24

#GF573228 ( Proofreading - Thesis - British English )

Sabi... จ่ายเพียง 1,007 บาท


Thank you very much.
5/3/2565 20:05:40

#GF853822 ( Proofreading & Editing - Article - American English )

kook... จ่ายเพียง 1,271 บาท


you did great job. I will definitely use the service again in the future. love it.
28/2/2565 20:41:48

#GF113929 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

acha... จ่ายเพียง 3,422 บาท


ชำระผ่าน Paypal

ทำไมต้องใช้บริการกับเรา

  • ประเมินราคาได้เองทันที
  • พร้อมรับงาน 24 ชั่วโมง
  • สามารถแก้ไขให้จนกว่าจะถูกต้อง
  • ระบบติดตามความก้าวหน้า
  • เราใช้คนตรวจ 100%
  • เรายินดีคืนเงินเต็มจำนวน
  • สามารถรับรองเอกสาร
  • มีทีมงานช่วยเหลือติดตาม