เสียงสะท้อนจากลูกค้า

Thank you for your correction and rapid replies
25/3/2565 17:20:22

#GF591122 ( Proofreading & Editing - Article - American English )

อัศน... จ่ายเพียง 1,766 บาท


This work is greatly appreciated. Thank you very much for taking the time and effort to do this.
24/3/2565 23:10:02

#GF328151 ( Proofreading & Editing - Article - American English )

... จ่ายเพียง 3,039 บาท


Great.
22/3/2565 22:14:16

#GF417818 ( Proofreading & Editing - Article - British English )

kcha... จ่ายเพียง 142 บาท


Thank you
20/3/2565 18:46:35

#GF457656 ( Proofreading & Editing - Thesis - American English )

prae... จ่ายเพียง 204 บาท


Great.
20/3/2565 15:52:06

#GF217599 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

kcha... จ่ายเพียง 332 บาท


Good Job!
17/3/2565 22:38:57

#GF142423 ( Rewriting - Etc. - American English )

... จ่ายเพียง 252 บาท


Great proofreader
16/3/2565 19:59:24

#GF573228 ( Proofreading - Thesis - British English )

Sabi... จ่ายเพียง 1,007 บาท


Thank you very much.
5/3/2565 20:05:40

#GF853822 ( Proofreading & Editing - Article - American English )

kook... จ่ายเพียง 1,271 บาท


you did great job. I will definitely use the service again in the future. love it.
28/2/2565 20:41:48

#GF113929 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

acha... จ่ายเพียง 3,422 บาท


Thank you so much.
27/2/2565 16:19:56

#GF111322 ( Proofreading & Editing - Thesis - American English )

Pany... จ่ายเพียง 3,133 บาท


The revision is very nice and concise.
26/2/2565 13:30:28

#GF677814 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

peer... จ่ายเพียง 4,855 บาท


Thank you
26/2/2565 6:24:56

#GF645149 ( Proofreading & Editing - Thesis - British English )

prae... จ่ายเพียง 233 บาท


Thanks!
20/2/2565 20:06:35

#GF397841 ( Proofreading & Editing - Etc. - British English )

hats... จ่ายเพียง 402 บาท


Thank you for your effort. We really appreciate it.
20/2/2565 16:32:03

#GF263261 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

Wari... จ่ายเพียง 4,400 บาท


It is very nice.
19/2/2565 13:13:04

#GF462993 ( Proofreading - Research paper - British English )

aura... จ่ายเพียง 2,197 บาท


ชำระผ่าน Paypal

ทำไมต้องใช้บริการกับเรา

  • ประเมินราคาได้เองทันที
  • พร้อมรับงาน 24 ชั่วโมง
  • สามารถแก้ไขให้จนกว่าจะถูกต้อง
  • ระบบติดตามความก้าวหน้า
  • เราใช้คนตรวจ 100%
  • เรายินดีคืนเงินเต็มจำนวน
  • สามารถรับรองเอกสาร
  • มีทีมงานช่วยเหลือติดตาม