เสียงสะท้อนจากลูกค้า

The revision is very nice and concise.
26/2/2565 13:30:28

#GF677814 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

peer... จ่ายเพียง 4,855 บาท


Thank you
26/2/2565 6:24:56

#GF645149 ( Proofreading & Editing - Thesis - British English )

prae... จ่ายเพียง 233 บาท


Thanks!
20/2/2565 20:06:35

#GF397841 ( Proofreading & Editing - Etc. - British English )

hats... จ่ายเพียง 402 บาท


Thank you for your effort. We really appreciate it.
20/2/2565 16:32:03

#GF263261 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

Wari... จ่ายเพียง 4,400 บาท


It is very nice.
19/2/2565 13:13:04

#GF462993 ( Proofreading - Research paper - British English )

aura... จ่ายเพียง 2,197 บาท


I appreciate this work. Thank you so much for your time and effort in this work.
16/2/2565 18:07:24

#GF398645 ( Proofreading & Editing - Article - British English )

... จ่ายเพียง 996 บาท


Great work as expected. Plus, I can study how to improve my writing skills when I read his work.
14/2/2565 13:11:27

#GF165536 ( Rewriting - Etc. - American English )

... จ่ายเพียง 364 บาท


Excellent job and fast response!
11/2/2565 10:21:28

#GF222433 ( Proofreading & Editing - Etc. - American English )

hats... จ่ายเพียง 371 บาท


Perfect work
11/2/2565 0:01:49

#GF839648 ( Rewriting - Thesis - British English )

Tati... จ่ายเพียง 486 บาท


perfect work
9/2/2565 1:03:16

#GF569898 ( Proofreading & Editing - Thesis - British English )

Tati... จ่ายเพียง 1,638 บาท


Great work as expected :)
24/1/2565 7:12:25

#GF345279 ( Proofreading & Editing - Etc. - American English )

... จ่ายเพียง 374 บาท


This auditor provided great work and I can learn how to paraphrase articles from this work as well.
24/1/2565 7:11:07

#GF193546 ( Paraphrasing - Essay - American English )

... จ่ายเพียง 983 บาท


Great Work!, the auditor also gives me a suggestion on how to further improve my resume
22/1/2565 19:34:42

#GF319713 ( Rewriting - Etc. - American English )

... จ่ายเพียง 814 บาท


Good.
21/1/2565 7:51:38

#GF546585 ( Proofreading & Editing - Article - British English )

kcha... จ่ายเพียง 213 บาท


Thank you
18/1/2565 15:56:15

#GF241417 ( Proofreading - Research paper - American English )

pimc... จ่ายเพียง 3,327 บาท


ชำระผ่าน Paypal

ทำไมต้องใช้บริการกับเรา

  • ประเมินราคาได้เองทันที
  • พร้อมรับงาน 24 ชั่วโมง
  • สามารถแก้ไขให้จนกว่าจะถูกต้อง
  • ระบบติดตามความก้าวหน้า
  • เราใช้คนตรวจ 100%
  • เรายินดีคืนเงินเต็มจำนวน
  • สามารถรับรองเอกสาร
  • มีทีมงานช่วยเหลือติดตาม