เสียงสะท้อนจากลูกค้า

Thank you so much, very happy with the final result!
11/4/2560 17:18:44

#931746 ( Proofreading & Editing - General letter - American English )

shya... จ่ายเพียง 214 บาท


Thank you very much Peter. Great work as always.
11/4/2560 17:09:04

#383415 ( Proofreading & Editing - General letter - American English )

shya... จ่ายเพียง 209 บาท


Fast delivery! Thanks a lot!
10/4/2560 23:32:49

#413831 ( Rewriting - Research paper - American English )

shya... จ่ายเพียง 449 บาท


It was a really great help! Amazing work, Peter!
10/4/2560 22:39:46

#926514 ( Rewriting - Research paper - American English )

shya... จ่ายเพียง 1,745 บาท


Exceptional ! Thanks a lot Peter!
10/4/2560 22:34:53

#279298 ( Rewriting - Research paper - American English )

shya... จ่ายเพียง 1,363 บาท


Fast and high quality Great job :)
9/4/2560 12:41:33

#399566 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - American English )

thit... จ่ายเพียง 409 บาท


Just Great!
9/4/2560 9:37:57

#956233 ( Rewriting - Research paper - American English )

shya... จ่ายเพียง 1,422 บาท


Great Job!
9/4/2560 9:37:12

#373546 ( Rewriting - Research paper - American English )

shya... จ่ายเพียง 1,307 บาท


Thank you
7/4/2560 13:15:32

#964886 ( Proofreading & Editing - Dissertation - British English )

Grit... จ่ายเพียง 519 บาท


Hi, Peter. Thank you for proofing and editing my work.
23/3/2560 16:08:47

#936226 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

ecot... จ่ายเพียง 6,999 บาท


Thank you very much... Perfect!
22/3/2560 20:24:43

#391328 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

shya... จ่ายเพียง 581 บาท


Always perfect! Thanks, Robert.
20/3/2560 21:40:29

#974592 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

อังก... จ่ายเพียง 864 บาท


Thank you very much, recommend!
19/3/2560 16:51:45

#926851 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

shya... จ่ายเพียง 3,767 บาท


The new version is perfect. Many thanks for great work and quick service.
19/3/2560 10:05:54

#283787 ( Rewriting - Website content - American English )

chuj... จ่ายเพียง 807 บาท


Thank you very much.
19/3/2560 9:39:51

#313976 ( Proofreading & Editing - Thesis - American English )

kuny... จ่ายเพียง 650 บาท


ชำระผ่าน Paypal

ทำไมต้องใช้บริการกับเรา

  • ประเมินราคาได้เองทันที
  • พร้อมรับงาน 24 ชั่วโมง
  • สามารถแก้ไขให้จนกว่าจะถูกต้อง
  • ระบบติดตามความก้าวหน้า
  • เราใช้คนตรวจ 100%
  • เรายินดีคืนเงินเต็มจำนวน
  • สามารถรับรองเอกสาร
  • มีทีมงานช่วยเหลือติดตาม