เสียงสะท้อนจากลูกค้า

Thank you so much Robert.
8/6/2560 17:41:36

#125755 ( Proofreading & Editing - Thesis - British English )

S M... จ่ายเพียง 1,982 บาท


The work is good... I really satisfied
8/6/2560 13:14:51

#545924 ( Rewriting - Thesis - British English )

no-2... จ่ายเพียง 1,570 บาท


Thanks
5/6/2560 13:39:48

#938768 ( Proofreading & Editing - Dissertation - British English )

Grit... จ่ายเพียง 813 บาท


Thank you Peter :)
21/5/2560 14:28:01

#192587 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

S M... จ่ายเพียง 126 บาท


Thank you very much
18/5/2560 16:29:28

#528684 ( Proofreading & Editing - Dissertation - American English )

nopb... จ่ายเพียง 402 บาท


Always great! Thank you!
17/5/2560 20:45:37

#978766 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

อังก... จ่ายเพียง 643 บาท


Thank you very much for this awesome work.
12/5/2560 13:33:15

#275353 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

san_... จ่ายเพียง 1,747 บาท


Thank you so much.
6/5/2560 21:38:25

#615173 ( Proofreading - Research paper - American English )

Pawe... จ่ายเพียง 5,264 บาท


Thank you, Peter
4/5/2560 13:34:34

#142532 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

Grit... จ่ายเพียง 3,167 บาท


Good proofreading, Thank you.
3/5/2560 16:01:42

#733843 ( Proofreading & Editing - Article - British English )

rawi... จ่ายเพียง 5,458 บาท


Thank you so much. It is done in much more professional way.
2/5/2560 3:39:38

#751412 ( Proofreading & Editing - Report - American English )

ธัญญ... จ่ายเพียง 2,843 บาท


Thank you so much Peter I love proofread4sure
28/4/2560 0:51:31

#351999 ( Proofreading & Editing - Article - American English )

than... จ่ายเพียง 164 บาท


Fast service with good quality. Thank you very much. I'm satisfied with in. Would highly recommend.
27/4/2560 16:43:54

#876286 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - British English )

rasb... จ่ายเพียง 1,185 บาท


Very nice re-writing article.
26/4/2560 22:56:25

#333962 ( Rewriting - Research paper - American English )

อังก... จ่ายเพียง 4,828 บาท


Thank you very much. Ronariddh
26/4/2560 22:44:30

#781963 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

รณฤท... จ่ายเพียง 2,671 บาท


ชำระผ่าน Paypal

ทำไมต้องใช้บริการกับเรา

  • ประเมินราคาได้เองทันที
  • พร้อมรับงาน 24 ชั่วโมง
  • สามารถแก้ไขให้จนกว่าจะถูกต้อง
  • ระบบติดตามความก้าวหน้า
  • เราใช้คนตรวจ 100%
  • เรายินดีคืนเงินเต็มจำนวน
  • สามารถรับรองเอกสาร
  • มีทีมงานช่วยเหลือติดตาม