เสียงสะท้อนจากลูกค้า

The new version is perfect. Many thanks for great work and quick service.
19/3/2560 10:05:54

#283787 ( Rewriting - Website content - American English )

chuj... จ่ายเพียง 807 บาท


Thank you very much.
19/3/2560 9:39:51

#313976 ( Proofreading & Editing - Thesis - American English )

kuny... จ่ายเพียง 650 บาท


Great job as always, constructive comment!
16/3/2560 11:40:50

#988843 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

shya... จ่ายเพียง 3,982 บาท


Thank you very much for your fast proofing, editing and high quality of work. Good job! (:
13/3/2560 1:42:31

#314286 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - British English )

ice-... จ่ายเพียง 696 บาท


Great job, Peter. Very happy with the result!
12/3/2560 21:30:33

#219481 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

shya... จ่ายเพียง 4,992 บาท


great
4/3/2560 23:41:55

#887665 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

อังก... จ่ายเพียง 1,148 บาท


Thank you so much Peter ,Great job like always
4/3/2560 1:58:22

#994547 ( Proofreading & Editing - Essay - British English )

SK... จ่ายเพียง 3,495 บาท


Thank you
28/2/2560 22:26:12

#685621 ( Proofreading - Statement of purpose - American English )

Nunt... จ่ายเพียง 355 บาท


Thank you very much.
17/2/2560 1:42:19

#537611 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

รณฤท... จ่ายเพียง 2,480 บาท


Brilliant job!
16/2/2560 23:23:43

#666821 ( Proofreading & Editing - Essay - British English )

SK... จ่ายเพียง 576 บาท


rapidly and effectively
8/2/2560 17:25:09

#266996 ( Proofreading & Editing - Essay - British English )

watc... จ่ายเพียง 623 บาท


thank
7/2/2560 23:15:56

#281727 ( Rewriting - Research paper - British English )

Pimp... จ่ายเพียง 3,623 บาท


ok
5/2/2560 21:37:58

#954865 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

อังก... จ่ายเพียง 3,383 บาท


Thank you very much for the fast response and quality work.
5/2/2560 18:17:05

#796364 ( Proofreading & Editing - Letter of recommendation - British English )

p.ph... จ่ายเพียง 892 บาท


Quick response. Thank you for the good work and recommended .
3/2/2560 15:56:08

#373874 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

Mayo... จ่ายเพียง 1,245 บาท


ชำระผ่าน Paypal

ทำไมต้องใช้บริการกับเรา

  • ประเมินราคาได้เองทันที
  • พร้อมรับงาน 24 ชั่วโมง
  • สามารถแก้ไขให้จนกว่าจะถูกต้อง
  • ระบบติดตามความก้าวหน้า
  • เราใช้คนตรวจ 100%
  • เรายินดีคืนเงินเต็มจำนวน
  • สามารถรับรองเอกสาร
  • มีทีมงานช่วยเหลือติดตาม