เสียงสะท้อนจากลูกค้า

Thank you so much Peter I love proofread4sure
28/4/2560 0:51:31

#351999 ( Proofreading & Editing - Article - American English )

than... จ่ายเพียง 164 บาท


Fast service with good quality. Thank you very much. I'm satisfied with in. Would highly recommend.
27/4/2560 16:43:54

#876286 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - British English )

rasb... จ่ายเพียง 1,185 บาท


Very nice re-writing article.
26/4/2560 22:56:25

#333962 ( Rewriting - Research paper - American English )

อังก... จ่ายเพียง 4,828 บาท


Thank you very much. Ronariddh
26/4/2560 22:44:30

#781963 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

รณฤท... จ่ายเพียง 2,671 บาท


Thank you very much. It looks very nice after your proofreading and editing. I'm very happy with it.
24/4/2560 14:23:13

#212184 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - American English )

ธัญญ... จ่ายเพียง 530 บาท


I'm impressed
24/4/2560 4:16:22

#334197 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

S M... จ่ายเพียง 270 บาท


Thank you so much, very happy with the final result!
11/4/2560 17:18:44

#931746 ( Proofreading & Editing - General letter - American English )

shya... จ่ายเพียง 214 บาท


Thank you very much Peter. Great work as always.
11/4/2560 17:09:04

#383415 ( Proofreading & Editing - General letter - American English )

shya... จ่ายเพียง 209 บาท


Fast delivery! Thanks a lot!
10/4/2560 23:32:49

#413831 ( Rewriting - Research paper - American English )

shya... จ่ายเพียง 449 บาท


It was a really great help! Amazing work, Peter!
10/4/2560 22:39:46

#926514 ( Rewriting - Research paper - American English )

shya... จ่ายเพียง 1,745 บาท


Exceptional ! Thanks a lot Peter!
10/4/2560 22:34:53

#279298 ( Rewriting - Research paper - American English )

shya... จ่ายเพียง 1,363 บาท


Fast and high quality Great job :)
9/4/2560 12:41:33

#399566 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - American English )

thit... จ่ายเพียง 409 บาท


Just Great!
9/4/2560 9:37:57

#956233 ( Rewriting - Research paper - American English )

shya... จ่ายเพียง 1,422 บาท


Great Job!
9/4/2560 9:37:12

#373546 ( Rewriting - Research paper - American English )

shya... จ่ายเพียง 1,307 บาท


Thank you
7/4/2560 13:15:32

#964886 ( Proofreading & Editing - Dissertation - British English )

Grit... จ่ายเพียง 519 บาท


ชำระผ่าน Paypal

ทำไมต้องใช้บริการกับเรา

  • ประเมินราคาได้เองทันที
  • พร้อมรับงาน 24 ชั่วโมง
  • สามารถแก้ไขให้จนกว่าจะถูกต้อง
  • ระบบติดตามความก้าวหน้า
  • เราใช้คนตรวจ 100%
  • เรายินดีคืนเงินเต็มจำนวน
  • สามารถรับรองเอกสาร
  • มีทีมงานช่วยเหลือติดตาม