เสียงสะท้อนจากลูกค้า

Good
26/12/2559 16:15:51

#439141 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

กัญณ... จ่ายเพียง 4,963 บาท


Thank you very much. I'm satisfy with it.
21/12/2559 7:19:18

#521856 ( Rewriting - Website content - American English )

นพวร... จ่ายเพียง 1,076 บาท


I really like it. It was so fast! Thank you
17/12/2559 10:17:06

#973613 ( Rewriting - Website content - American English )

นพวร... จ่ายเพียง 956 บาท


Thank you very much.
15/12/2559 13:12:02

#219727 ( Proofreading & Editing - Dissertation - American English )

nopb... จ่ายเพียง 2,511 บาท


thank you very much
14/12/2559 20:38:44

#711183 ( Proofreading & Editing - Dissertation - American English )

tips... จ่ายเพียง 5,580 บาท


Thank you for your help
13/12/2559 10:03:30

#964581 ( Proofreading & Editing - Letter of recommendation - British English )

Tana... จ่ายเพียง 408 บาท


Thank you very much, peter. I am very much satistified your editing.
9/12/2559 19:22:19

#437931 ( Proofreading & Editing - Thesis - American English )

thap... จ่ายเพียง 1,075 บาท


Thank you. Good job.
9/12/2559 16:12:41

#675795 ( Proofreading & Editing - Etc. - British English )

Swee... จ่ายเพียง 218 บาท


Thank you very much
7/12/2559 9:38:00

#663142 ( Proofreading & Editing - Article - American English )

nopb... จ่ายเพียง 1,986 บาท


Thank you
4/12/2559 22:25:42

#269282 ( Proofreading - Research paper - British English )

tass... จ่ายเพียง 3,114 บาท


Thank you for your revision.
26/11/2559 19:39:51

#837199 ( Proofreading - Article - British English )

สิทธ... จ่ายเพียง 588 บาท


Love this!
21/11/2559 23:59:21

#772234 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

อังก... จ่ายเพียง 4,888 บาท


thank you very much
21/11/2559 8:44:24

#445883 ( Proofreading & Editing - Article - American English )

tips... จ่ายเพียง 1,751 บาท


Always great! Thank you
13/11/2559 19:54:04

#128756 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

อังก... จ่ายเพียง 3,280 บาท


Thank you very much
12/11/2559 21:48:10

#177725 ( Proofreading & Editing - Article - American English )

nopb... จ่ายเพียง 1,129 บาท


ชำระผ่าน Paypal

ทำไมต้องใช้บริการกับเรา

  • ประเมินราคาได้เองทันที
  • พร้อมรับงาน 24 ชั่วโมง
  • สามารถแก้ไขให้จนกว่าจะถูกต้อง
  • ระบบติดตามความก้าวหน้า
  • เราใช้คนตรวจ 100%
  • เรายินดีคืนเงินเต็มจำนวน
  • สามารถรับรองเอกสาร
  • มีทีมงานช่วยเหลือติดตาม