เสียงสะท้อนจากลูกค้า

thank
7/2/2560 23:15:56

#281727 ( Rewriting - Research paper - British English )

Pimp... จ่ายเพียง 3,623 บาท


ok
5/2/2560 21:37:58

#954865 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

อังก... จ่ายเพียง 3,383 บาท


Thank you very much for the fast response and quality work.
5/2/2560 18:17:05

#796364 ( Proofreading & Editing - Letter of recommendation - British English )

p.ph... จ่ายเพียง 892 บาท


Quick response. Thank you for the good work and recommended .
3/2/2560 15:56:08

#373874 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

Mayo... จ่ายเพียง 1,245 บาท


Thank you very much and excellent revision.
2/2/2560 20:30:11

#442114 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

รณฤท... จ่ายเพียง 3,307 บาท


Always excellent! I would give 5 stars.
2/2/2560 12:44:50

#516354 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

อังก... จ่ายเพียง 3,512 บาท


Thx for the work, mr.pete
31/1/2560 9:31:57

#528859 ( Proofreading & Editing - Essay - British English )

dhan... จ่ายเพียง 316 บาท


Thank you :)
31/1/2560 8:33:39

#443537 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - British English )

p.ph... จ่ายเพียง 1,103 บาท


Thank you for your fast proofing.
30/1/2560 16:23:08

#935555 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - British English )

p.ph... จ่ายเพียง 690 บาท


thank you
29/1/2560 10:12:12

#788743 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - American English )

p.ph... จ่ายเพียง 1,166 บาท


Superb!! Thank you very much Peter
28/1/2560 22:09:53

#438571 ( Proofreading & Editing - Essay - American English )

Atta... จ่ายเพียง 2,069 บาท


Thank you very much Robert.
16/1/2560 9:10:13

#953272 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

ecot... จ่ายเพียง 6,646 บาท


Thank you very much Peter for your superb proofreading & editing
14/1/2560 23:18:19

#919311 ( Proofreading & Editing - Essay - British English )

SK... จ่ายเพียง 4,619 บาท


Thank you very much
12/1/2560 1:09:06

#632266 ( Proofreading - Research paper - American English )

Nunt... จ่ายเพียง 1,481 บาท


Thank you very much for your support :)
11/1/2560 19:04:01

#793653 ( Proofreading - Statement of purpose - American English )

Nunt... จ่ายเพียง 566 บาท


ชำระผ่าน Paypal

ทำไมต้องใช้บริการกับเรา

  • ประเมินราคาได้เองทันที
  • พร้อมรับงาน 24 ชั่วโมง
  • สามารถแก้ไขให้จนกว่าจะถูกต้อง
  • ระบบติดตามความก้าวหน้า
  • เราใช้คนตรวจ 100%
  • เรายินดีคืนเงินเต็มจำนวน
  • สามารถรับรองเอกสาร
  • มีทีมงานช่วยเหลือติดตาม