เสียงสะท้อนจากลูกค้า

impressive work, thank you Peter
6/11/2559 19:27:45

#271363 ( Proofreading - Thesis - American English )

Ruea... จ่ายเพียง 1,824 บาท


Thank you for good Abstract and very fast for action.
29/10/2559 20:27:36

#892496 ( Proofreading & Editing - Thesis - American English )

titi... จ่ายเพียง 246 บาท


Editor attended and elaborated with this paper. Your comments make me more understand grammar.
25/10/2559 10:38:37

#229663 ( Proofreading - Article - American English )

pani... จ่ายเพียง 11,329 บาท


Thank you
10/10/2559 6:53:28

#492685 ( Proofreading - Research paper - American English )

juth... จ่ายเพียง 1,359 บาท


Thank you so much
30/9/2559 21:18:30

#226753 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

ecot... จ่ายเพียง 4,900 บาท


Very good proof and edit, thank you so much
20/9/2559 18:37:57

#844889 ( Proofreading & Editing - Article - American English )

hath... จ่ายเพียง 254 บาท


Can you sent me the revision version file Thank you
20/9/2559 0:51:32

#197396 ( Proofreading - Research paper - British English )

Pasi... จ่ายเพียง 1,059 บาท


Thank you.
15/9/2559 9:41:49

#249898 ( Proofreading & Editing - Business letter - American English )

อิงห... จ่ายเพียง 682 บาท


Thank you.
15/9/2559 9:39:04

#185952 ( Rewriting - Thesis - American English )

sixg... จ่ายเพียง 506 บาท


Thank you very much for revision my manuscript.
13/9/2559 2:31:26

#396973 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

รณฤท... จ่ายเพียง 2,033 บาท


Excellent! I love the way Robert edit for me. Always excellent!
12/9/2559 11:59:10

#696144 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

อังก... จ่ายเพียง 1,594 บาท


Thank you for your help!!
11/9/2559 22:04:40

#396912 ( Rewriting - Etc. - British English )

Pare... จ่ายเพียง 1,377 บาท


Always excellent!
8/9/2559 23:55:02

#413676 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

อังก... จ่ายเพียง 5,066 บาท


Thank you so much for your help, very good proof and edit.
8/9/2559 19:35:44

#736111 ( Proofreading & Editing - Statement of purpose - American English )

hath... จ่ายเพียง 358 บาท


Very good proof-edit !!! Thank you for your help. Please help me again if I have another essay !
24/8/2559 20:33:37

#674981 ( Proofreading & Editing - Essay - British English )

Nunt... จ่ายเพียง 1,063 บาท


ชำระผ่าน Paypal

ทำไมต้องใช้บริการกับเรา

  • ประเมินราคาได้เองทันที
  • พร้อมรับงาน 24 ชั่วโมง
  • สามารถแก้ไขให้จนกว่าจะถูกต้อง
  • ระบบติดตามความก้าวหน้า
  • เราใช้คนตรวจ 100%
  • เรายินดีคืนเงินเต็มจำนวน
  • สามารถรับรองเอกสาร
  • มีทีมงานช่วยเหลือติดตาม