เสียงสะท้อนจากลูกค้า

Thank you very much, peter. I am very much satistified your editing.
9/12/2559 19:22:19

#437931 ( Proofreading & Editing - Thesis - American English )

thap... จ่ายเพียง 1,075 บาท


Thank you. Good job.
9/12/2559 16:12:41

#675795 ( Proofreading & Editing - Etc. - British English )

Swee... จ่ายเพียง 218 บาท


Thank you very much
7/12/2559 9:38:00

#663142 ( Proofreading & Editing - Article - American English )

nopb... จ่ายเพียง 1,986 บาท


Thank you
4/12/2559 22:25:42

#269282 ( Proofreading - Research paper - British English )

tass... จ่ายเพียง 3,114 บาท


Thank you for your revision.
26/11/2559 19:39:51

#837199 ( Proofreading - Article - British English )

สิทธ... จ่ายเพียง 588 บาท


Love this!
21/11/2559 23:59:21

#772234 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

อังก... จ่ายเพียง 4,888 บาท


thank you very much
21/11/2559 8:44:24

#445883 ( Proofreading & Editing - Article - American English )

tips... จ่ายเพียง 1,751 บาท


Always great! Thank you
13/11/2559 19:54:04

#128756 ( Proofreading & Editing - Research paper - American English )

อังก... จ่ายเพียง 3,280 บาท


Thank you very much
12/11/2559 21:48:10

#177725 ( Proofreading & Editing - Article - American English )

nopb... จ่ายเพียง 1,129 บาท


impressive work, thank you Peter
6/11/2559 19:27:45

#271363 ( Proofreading - Thesis - American English )

Ruea... จ่ายเพียง 1,824 บาท


Thank you for good Abstract and very fast for action.
29/10/2559 20:27:36

#892496 ( Proofreading & Editing - Thesis - American English )

titi... จ่ายเพียง 246 บาท


Editor attended and elaborated with this paper. Your comments make me more understand grammar.
25/10/2559 10:38:37

#229663 ( Proofreading - Article - American English )

pani... จ่ายเพียง 11,329 บาท


Thank you
10/10/2559 6:53:28

#492685 ( Proofreading - Research paper - American English )

juth... จ่ายเพียง 1,359 บาท


Thank you so much
30/9/2559 21:18:30

#226753 ( Proofreading & Editing - Research paper - British English )

ecot... จ่ายเพียง 4,900 บาท


Very good proof and edit, thank you so much
20/9/2559 18:37:57

#844889 ( Proofreading & Editing - Article - American English )

hath... จ่ายเพียง 254 บาท


ชำระผ่าน Paypal

ทำไมต้องใช้บริการกับเรา

  • ประเมินราคาได้เองทันที
  • พร้อมรับงาน 24 ชั่วโมง
  • สามารถแก้ไขให้จนกว่าจะถูกต้อง
  • ระบบติดตามความก้าวหน้า
  • เราใช้คนตรวจ 100%
  • เรายินดีคืนเงินเต็มจำนวน
  • สามารถรับรองเอกสาร
  • มีทีมงานช่วยเหลือติดตาม